Postavitev strežnikov

Postavitev IT sistemov (Strežnikov)

Izvajamo postavitve strežniških sistemov v Windows ali Linux okolju. 

Po dogovoru dobavimo tudi katerokoli blagovno znamko strežnikov.

Postavitev strežniških sistemov se lotimo na novo ali pa nadradimo obstoječe

 Postavitvimo nov strežnik, ali pa izvedemo migracijo starega strežnika na nov strežnik.

 

Storitve:

dobava in postavitev novih strežnikov,         

postavitev domenskih okolij,

postavitev DNS, DHCP, WINS strežnikov,

postavitev TERMINAL strežnikov, PRINT strežnikov,

postavitev strežnikov v vitrualnem okolju (HyperV, VMware),

migracije strežnikov, prenos aktivnih vlog iz starega na nov strežniški sistem,

nastavitve ariviranja podatkov,

postavitev intranet okolij (na okolju Share Point),

ostale strežniške storitve…