PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE

 

  1. Splošne določbe

 

Organizator nagradne igre je EkoKnap računalništvo d.o.o. (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra poteka od 12. januarja do vključno 26. januarja 2024 na družabnem omrežju Facebook na naslovu https://www.facebook.com/ekoknap in na Instagramu na naslovu https://www.instagram.com/eko.knap/

Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje, prejme organizator nagradne igre.

 

  1. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

 

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe). Mlajši od 18. let morajo pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri bodo sodelovali vsi, ki se pridružijo Facebook strani https://www.facebook.com/ekoknap , Instagram strani https://www.instagram.com/eko.knap/ ali pa so že pridruženi, ter so izpolnili navodila, ki jih nagradna igra zahteva.

 

  1. Potek nagradne igre in razglasitev nagrajencev

Facebook:

Všečkajte našo Facebook stran, označite 2 prijatelja v komentarju pod objavo ter objavo delite in sodelujte v žrebanju za pratično nagrado. Na ta način izpolnjujete vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

Instagram:

Sledite naši Instagram strani, označite 2 prijatelja v komentarju pod objavo ter objavo delite na svoji zgodbi in nas označite. Na ta način izpolnjujete vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

 

 

V petek, 26.2.2024 se nagradna igra konča in v ponedeljek 29.2.2024 bomo razglasili 2 naključno izžrebane nagrajence, ki boso prejela nagrado.

Vsi sodelujoči se s sodelovanjem v aplikaciji strinjajo, da lahko objavimo njihovo ime iz profila s katerim ste sodelovali v nagradni igri, na Facebook in Instagram strani https://www.facebook.com/ekoknap

https://www.instagram.com/eko.knap/

 

  1. Rezultati žrebanja, nagrade in prevzem nagrad

 

Vsi nagrajenci bodo objavljeni na Facebook strani https://www.facebook.com/ekoknap

in na Instagram profilu https://www.instagram.com/eko.knap/ .

Pred izročitvijo nagrad mora organizator s strani nagrajencev v roku treh (3) dni po razglasitvi prejeti potrebne osebne podatke: Facebook uporabniško ime, ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko in davčno številko.

Posredovanje vseh teh podatkov je pogoj za izročitev nagrade prejemniku.

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive, zamenjava nagrade ni mogoča.

Nagrade:

  • USB kamera Alhua Technology (2 kom)

 

  1. Davki in akontacija dohodnine

 

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja, ki za nagrajence od vrednosti nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.

Organizator bo za ostale nagrade in nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. Organizator bo dobitniku nagrade po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka. Vsi dobitniki, ki bodo prejeli obvestilo, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski napovedi. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

 

  1. Odgovornost

 

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabnega omrežja Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

 

  1. Pravila nagradne igre

 

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo na https://www.ekoknap.si/nagradna-igra-januar-24

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook in Instagram strani https://www.facebook.com/ekoknap

https://www.instagram.com/eko.knap/

 

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

 

  1. Varovanje osebnih podatkov

 

Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in morebitno plačilo akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre oz. neposrednega trženja.