Nadaljevanje razvoja turističnega produkta CERKNIŠKO JEZERO, kolesarske in kanu poti

Osnovni podatki o projektu

 • Naziv projekta: : Nadaljevanje razvoja turističnega produkta CERKNIŠKO JEZERO, kolesarske in kanu poti
 • Akronim: : kolesarske in kanu poti

Partnerji projekta:

 • VP: TUR SERVIS d.o.o., Cerknica
 • P2: JZ Notranjski regijski park, Cerknica
 • P3: Zavod Jezerski hram, Dolenje Jezero
 • P4: EKO KNAP d.o.o., Cerknica

Pomembnejše aktivnosti projekta:

Osnovni namen operacije je nadaljevanje že izpeljane operacije Razvoj novega inovativnega turističnega produkta CERKNŠKO JEZERO, ki smo ga izpeljali v letu 2017 in 2019. Pri realizaciji aktivnosti smo vsi partnerji v projektu ugotovili, da je nujno izpeljati dodatne aktivnosti za dvig storitev in dodati nove programe, ki bodo nadgradili osnovni produkt. Izhodišče za izpeljavo programov je Cerkniško jezero z okolico, ki vsebuje enkratno naravno in kulturno dediščino (Notranjski regijski park). Zelo velik pomen imajo aktivni ponudniki na območju parka in širše, saj so le ti pogoj za razvoj inovativnih in trajnostnih turističnih produktov. Osrednji ponudnik je prav gotovo Muzej Jezerski hram (PP2), ki med starejšimi ponudniki s svojo živo maketo cerkniškega jezera, multimedijsko predstavo jezera v štirih letnih časih in muzejem o življenju ob jezeru. Pri njih je možnost razviti več diferenciranih izobraževanih programov, ki bi obiskovalce ozaveščali s pedagoško andragoških načeli. S tem bi dosegli obiskovalec, ki jih v muzeju ni v večini: družine, posamezniki, osebe s potrebami…

Glavni cilji projekta:

 • S predstavljeno operacijo bodo ekonomski partnerji, vključeni v projekt, povečali svojo inovativno podjetniško aktivnost, saj bodo z dograditvijo svoje ponudbe oz. storitev, ki jih ponujajo v konkretnem turističnem produktu, povečali obseg dela  in prodaje ter s tem posledično izboljšali svoj položaj na trgu. S tem korakom bodo združili razpršeno ponudbo tematskih poti in jih predstavili v mobilni aplikaciji
 • Projektni partnerji vključeni v produkt se bodo pogodbeno povezali ter tako zagotovili tržno organiziranost za skupni nastop na trgu.
 • Oba cilja se med seboj dopolnjujeta in prispevata k cilju varovanja narave. S povečano podjetniško aktivnostjo in razvojem turističnega produkta z dodano vrednostjo, ki temelji na inovativnem in zelenem turizmu bo poskrbljeno tudi za varovanje narave

Pričakovani rezultati projekta:

 • S turističnim produktom se pri obiskovalcih in ponudnikih storitev spodbuja okoljsko ozaveščenost, produkt pa ponuja trajnostne oblike mobilnosti pri spoznavanju naravne in kulturne dediščine (kolesarjenje, čolnarjenje, pohodništvo, ježa konj…)
 • Rezultati operacije predstavljajo okoljsko ozaveščen turistični produkt, ki s posredovanjem celovitega znanja o naravni in kulturni dediščini Notranjske in predvsem področja Notranjskega regijskega parka preko aktivnih doživetij v naravi (kolo, kanu, pohodništvo…) povečuje vedenje od blaženju podnebnih sprememb.

Povezave: 

 • Naziv projekta: Razvoj blagovne znamke Notranjski park gradnjo lokalne identitete in trajnostni razvoj

  Akronim: Notranjski park – CGP

   

  Partnerji projekta:
  • VP –  Javni zavod Notranjski regijski park
  • P2 –   TUR SERVIS d.o.o.
  • P3 –   EKOKNAP d.o.o.
  • P4 –   ZAVOD ORON

  NAMEN
  Glavni namen operacije Notranjski park – CGP je gradnja lokalne identitete, ki bo zagotovila trdne temelje za trajnostni razvoj turistične ponudbe.

  S pomočjo promocijsko – izobraževalnih videjev in razvojem promocijskega programa Okusi Notranjske, bo lokalna skupnost pridobila ‘otipljivi’ del blagovne znamke, gradila svojo lokalno identiteto in jo  nato lažje prenesla v komunikacijo do obiskovalcev.

  Operacija bo zagotovila novo delovno mesto pri vodilnem partnerju, saj bo pozitivno vplivala na razvoj dodatnih turističnih produktov in storitev v Cerknici.  

   

  GLAVNE AKTIVNOSTI
  •     Posodobitev celotne grafične podobe Notranjski park

  • Komunikacijska strategija Notranjski park
  • Nakup opreme
   • Izvedba programa Okusi Notranjske
  • Nadgradnja APP Notranjska – vsebinski sklop Okusi Notranjske
  • Produkcija kratkih filmčkov

   

  CILJI:

  Glavni cilj operacije je CGP Notranjski park za gradnjo lokalne identitete in trajnostni razvoj. Operacija bo s posodobitvijo CGP-ja in komunikacijsko strategijo in izobraževalno  – promocijskimi aktivnostmi ter razvojem programa Okusi Notranjske poskrbela za pozitiven odnos do zavarovanih območij in večje povezovanje med turističnimi deležniki na celotnem območju LAS Notranjska in neposredno prispevala k enemu od glavnih ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Notranjska, to je »Razvoj dodatnih osnovnih storitev za zagotavljanje visoke kakovosti življenja na celotnem območju LAS Notranjska«.

   

  REZULTATI:

  1. Gradnja lokalne identitete: CGP Notranjski park – Mistična dežela Cerkniškega jezera
  2. Gradnja lokalne identitete: program Okusi Notranjske
  3. Izboljšanje trženja destinacije obiskovalcem
  4. Razvoj raznolike turistične ponudbe
  5. Izobraževanje in ozaveščanje o pomembnosti zavarovanih območij
  6. Prispevanje k preprečevanju socialne izključenosti
  7. Vzpostavljanje dolgotrajnih partnerstev na področju gostinske ponudbe
  8. Razširjanje znanja o osnovnih pravilih vedenja na zavarovanih območjih
  1. Novo delovno mesto

   

  TRAJANJE:
  10.01.2022 – 30.11.2022

  Skupna vrednost operacije: 52.546,85 € , vrednost sofinanciranja ESRR: 39.961,10 €

  Povezave:

  www.eu-skladi.si

  Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.